Отопление, климатизация, вентилация

ХРИМИ ЕООД

Цялостно изграждане на инсталации за течни и газообразни горива (пропан-бутан и природен газ) – проектиране, доставка на компонентите, монтаж на инсталациите и поддръжка.

КАВАРНА ГАЗ ООД

Строителство на отоплителни и ел. инсталации, промишлено строителство.

БУЛКЛИМА ЕООД

БУЛКЛИМА ЕООД успешно налага на българския пазар комплексни иновативни и енергоспестяващи системи за отопление, охлаждане и производство на битова гореща вода, предназначени за апартаменти, къщи, офиси, административни и производствени сгради.


ГАЗОВИ СИСТЕМИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

  Дейността на фирма Газови Системи Инженеринг ООД се изразява в  проектиране и изпълнение на газови, отоплителни, ВиК и климатични инсталации както и с доставка, монтаж и сервизно обслужване на газово, отоплително и климатично оборудване. Комплексни отоплителни системи, включващи слънчеви колектори, термо помпи, газови или други котли и т.н

АЕРПЛАСТ ООД

Проектиране, доставка и монтаж на климатични, отоплителни и вентилационни системи.

КЛАС БОЙЧЕВ ЕООД

Индустриални горивни системи. Изграждане и ремонт на котелни централи. Газификация на технологични съоръжения. Газова арматура.


ВИП ТЕРМ ООД

Отопление и водопровод. Вносител на алуминиеви радиатори.

ТЕРМОДИНАМИКА ООД

Изграждане  на газови инсталации за битови и промишлени обекти. Проектиране, доставка, монтаж и сервиз на отоплителни и слънчеви инсталации.

ДИЛОВИКС

Произвежда предварително изолирани тръби и елементи за безканално изграждане на топлопроводи, климатични, хладилни и технологични инсталации.