Отопление, климатизация, вентилация

ГАЗОВИ СИСТЕМИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

  Дейността на фирма Газови Системи Инженеринг ООД се изразява в  проектиране и изпълнение на газови, отоплителни, ВиК и климатични инсталации както и с доставка, монтаж и сервизно обслужване на газово, отоплително и климатично оборудване. Комплексни отоплителни системи, включващи слънчеви колектори, термо помпи, газови или други котли и т.н

АЕРПЛАСТ ООД

Проектиране, доставка и монтаж на климатични, отоплителни и вентилационни системи.

КЛАС БОЙЧЕВ ЕООД

Индустриални горивни системи. Изграждане и ремонт на котелни централи. Газификация на технологични съоръжения. Газова арматура.


ВИП ТЕРМ ООД

Отопление и водопровод. Вносител на алуминиеви радиатори.

БУЛДЕНИ ООД

Проектирне и строителство на  жилищни сгради, хотели, бензиностанции, административни сгради, и обществени сгради. Фирмата изпълнява проектиране, груб строеж и довършителни, ремонтни, инсталационни работи по ВиК част, отопление, вентилация и климатизация, ел.монтажни работи и всякакви други ремонтно възстановителни мероприятия.

ТЕРМО ПОЛИС ООД

Термо полис ООД проектира и изпълнява инженерингови решения в областта на отоплението, вентилацията, климатизацията и газоснабдяването.