Отопление, климатизация, вентилация

АЕРПЛАСТ ООД

Проектиране, доставка и монтаж на климатични, отоплителни и вентилационни системи.

КЛАС БОЙЧЕВ ЕООД

Индустриални горивни системи. Изграждане и ремонт на котелни централи. Газификация на технологични съоръжения. Газова арматура.

ВИП ТЕРМ ООД

Отопление и водопровод. Вносител на алуминиеви радиатори.


БУЛДЕНИ ООД

Проектирне и строителство на  жилищни сгради, хотели, бензиностанции, административни сгради, и обществени сгради. Фирмата изпълнява проектиране, груб строеж и довършителни, ремонтни, инсталационни работи по ВиК част, отопление, вентилация и климатизация, ел.монтажни работи и всякакви други ремонтно възстановителни мероприятия.

ТЕРМО ПОЛИС ООД

Термо полис ООД проектира и изпълнява инженерингови решения в областта на отоплението, вентилацията, климатизацията и газоснабдяването.