Отопление, климатизация, вентилация

ЛД ООД

Сферични кранове за газ и аксесоари от RUBINETTRIE BRESCIANI – Италия.

ТЕРМО ПОЛИС ООД

Термо полис ООД проектира и изпълнява инженерингови решения в областта на отоплението, вентилацията, климатизацията и газоснабдяването.