Kaталог

СК 13 ПЪТСТРОЙ АД

Строителство, реконструкции и ремонт на пътни съоръжения, инженерингова дейност.

КОНЦЕПТА ООД

Студио за интериорен дизайн и обзавеждане. Изготвят се индивидуални интериорни проекти на жилища, офиси, магазини и др. Професионални консултации относно цялостното обзавеждане.

АРХИТЕКТУРНО СТУДИО МАТИС

Прединвестиционни проучвания. Градоустройствено проектиране. Инвестиционно проектиране на жилищни, обществени и производствени сгради. Съставяне на технически паспорт на съществуващи сгради. Инвеститорски контрол.  


РАМИЛ ООД

Производството на работно облекло, защитно облекло и лични предпазни средства.

Т/0 АРХИТЕКТИ

Архитектурно студио, което предлага високо качество на проектиране, съчетано с прилагането на нови технологии и съвременен облик на архитектурния продукт.


ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД

Производство, внос и дистрибуция на електроапаратура. Комплексно изграждане на електроенергийни обекти.

ЕБОНИТ ЛАЙТ ЕООД

Утвърдена частна строително – предприемаческа фирма, специализирана в строителството на нови сгради /жилищни и обществени/ и ремонт на съществуващи.