Kaталог

Консим инженеринг ЕООД

Консим инженеринг ЕООД е частна фирма  е специализирана във внос, продажба и сервиз на съоръжения за отопление, вентилация и климатизация, проектиране и монтаж на инсталации към тях.

Нексас ЕООД – отопление, вентилация, климатизация

Нексас ЕООД е инженерингова компания, работеща в сферата на отопление, вентилация,климатизация и газификация.Дейността на фирмата обхваща проектиране, производство, доставка, монтаж, гаранционен и извънгаранционен сервиз на инсталациите. Пълен инженеринг в отоплителната и климатична техника; Проектиране и цялостно изграждане на ВиК инсталации; Професионални решения за климатизация на офиси, магазини, ресторанти и жилищни помещения; Изграждане на вентилационни системи; Изграждане на газови


“ОВИКЛИМА“ ЕООД

Дейността на фирмата е насочена към маркетиране и продажба на отоплителни и климатични съоръжения, както и ориентация, проектиране, доставка, монтаж и сервиз на цялостни инсталации и отделни компоненти – котли на всички видове горива, алуминиеви и  стоманени радиатори, лири за бани,  подови и стенни конвектори, тръби, изолации, подови и соларни системи, вентилация и климатизация,  системи

БУЛПРО ЕООД I отопление I вентилация I климатизация I термопомпи I

Фирма Булпро  ЕООД предлага отопление с термопомпи, енергоспестяваща вентилация,климатизация, солари за отопление и топла вода,съобразени с повишените изисквания за енергийна ефективност и природосъобразност.


ВЕНТО-К ООД Вентилация,Климатизация,Отопление

 Проектиране и изграждане на отоплителни, вентилационни и климатични  инсталации. Произовдство на въздуховоди и елементи за вентилационни и климатични инсталации с качество съизмеримо със световните стандарти.

„ВАНО ТЕХ“ ООД

Фирма „ВАНО ТЕХ“ ООД е създадена през 2004  г. с предмет на дейност проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на климатични, отоплителни и вентилационни системи на битови, търговски, обществени и промишлени обекти. Предлага пълна гама от системи и съоръжения за климатизация, отопление и вентилация  за дома, хотели, ресторанти и обществени заведения, басейни и СПА комплекси, търговски и бизнес центрове,

“Термал инженеринг” ООД

“Термал инженеринг” ООД е инженерингова фирма, която се занимава с проектиране, доставка и монтаж на отоплителни, климатични, вентилационни, слънчеви и газови инсталации, строителство на сгради и обследване за енергийна ефективност.