Работно облекло

ЖОНАИВ

Производство и продажба на работно облекло

МТЕКС ЕООД

Производство, търговия и внос на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства. Изработка на работно, униформено и специално облекло по модел на клиента.

ТЕРСНАБ АД

Работно облекло , лични предпазни средства и обувки.Tърговия със строителни и промишлени стоки.Доставка и монтаж на PVC винилови настилки.Обзавеждане на търговски и складови обекти.


НЮАНС 61

Производство на работно облекло

БУЛТЕКС 99 ЕООД

Защитно облекло, ЛПС (лични предпазни средства) по охрана на труда.

РАМИЛ ООД

Производството на работно облекло, защитно облекло и лични предпазни средства.