Системи за видеонаблюдение и пожароизвестяване. Сигнално охранителна техника

ДА КОНСУЛТ ЕООД

Строителен портал www.1kam1.com. Организатор на архитектурно-строителен форум BUILDINGSTYLE.  

СОЛТИ ЕООД

Противопожарна и сигнално-охранителна техника, евакуационно осветление, спринклерни и дренчерни инсталации


СИВ 90 ЕООД

Сервиз и продажба на пожарогасители.

СЕНСУС СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ ООД

Доставка, монтаж и изграждане на системи за TV наблюдение, пожароизвестяване, СОТ. Изработка на банкови трезори, граждански трезори, трезорни врати и др.

СИНХРОН С ООД

Проектиране и изграждане на системи за пожароизвестяване, пожарогасене, управление на сградна автоматика


РЕГ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Проучване, проектиране и доставка на съоръжения, изграждане на системи за сигурност – пожароизвестителни инсталации, системи за видеонаблюдение и контрол, системи за контрол на достъп и присъствие

РАНИНА ООД

Проектиране, производство, изграждане и сервиз на цифрови видеодомофонни и видеонаблюдателни системи, системи за пожароизвестяване, сигнално-охранителни системи и др.

ЕЛИМПЕКС ООД

Оторизиран дистрибутор на KOPOS KOLIN a.s. – Чехия и ELSO GmbH – Германия. Изграждане на сигналноохранителни, пожароизвестителни, наблюдателни системи и ел. инсталации.  


placeholder