Системи за видеонаблюдение и пожароизвестяване. Сигнално охранителна техника

СОЛТИ ЕООД

Противопожарна и сигнално-охранителна техника, евакуационно осветление, спринклерни и дренчерни инсталации

СИВ 90 ЕООД

Сервиз и продажба на пожарогасители.


СЕНСУС СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ ООД

Доставка, монтаж и изграждане на системи за TV наблюдение, пожароизвестяване, СОТ. Изработка на банкови трезори, граждански трезори, трезорни врати и др.

СИНХРОН С ООД

Проектиране и изграждане на системи за пожароизвестяване, пожарогасене, управление на сградна автоматика

РЕГ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Проучване, проектиране и доставка на съоръжения, изграждане на системи за сигурност – пожароизвестителни инсталации, системи за видеонаблюдение и контрол, системи за контрол на достъп и присъствие


РАНИНА ООД

Проектиране, производство, изграждане и сервиз на цифрови видеодомофонни и видеонаблюдателни системи, системи за пожароизвестяване, сигнално-охранителни системи и др.

ПРОТЕХ АД

Пълна гама ключове, контакти, енергоспестяващи устройства и интелигентни системи за автоматизиран контрол на осветлението, отоплението и други ел.системи в жилищни и обществени сгради. Санитарни и битови вентилатори.

ЕЛИМПЕКС ООД

Оторизиран дистрибутор на KOPOS KOLIN a.s. – Чехия и ELSO GmbH – Германия. Изграждане на сигналноохранителни, пожароизвестителни, наблюдателни системи и ел. инсталации.  


placeholder