Системи за видеонаблюдение и пожароизвестяване. Сигнално охранителна техника

ПРОТЕХ АД

Пълна гама ключове, контакти, енергоспестяващи устройства и интелигентни системи за автоматизиран контрол на осветлението, отоплението и други ел.системи в жилищни и обществени сгради. Санитарни и битови вентилатори.

ЕЛИМПЕКС ООД

Оторизиран дистрибутор на KOPOS KOLIN a.s. – Чехия и ELSO GmbH – Германия. Изграждане на сигналноохранителни, пожароизвестителни, наблюдателни системи и ел. инсталации.  

ДЕНИ ФАЙЕР ООД

Противопожарна техника, пожарогасители. Продажба и сервиз. Проектира и изгражда пожарогасителни и пожароизвестителни инсталации


ДАЙГ ООД

Производство и търговия с противопожарни уреди и съоръжения, пожароохранителна дейност и други.

ГАМА ПРИМ 95 ООД

Пожарогасителна и аварийноспасителна дейност. Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители. Проектиране и изграждане на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации

ВИКОНТ – Б

. Противопожарни изделия и оборудване.


АСПА ИНЖЕНЕРИНГ

Проектира и изгражда конвенционални пожароизвестителни системи, аналогово-адресируеми пожароизвестителни системи и пожарогасителни системи

KVD-PRO-V

Осигурява цялостна защита на сгради, чрез  комбиниране на комплекс от системи като: охранителна система, посетителски контрол на достъп, , видеонаблюдение, пожарна сигнализация, пожарогасене, паркинг – охрана и др.    

СЕКТРОН ООД

Проектиране и дистрибуция на охранителна и комуникационна техника.