Системи за видеонаблюдение и пожароизвестяване. Сигнално охранителна техника

ДЕНИ ФАЙЕР ООД

Противопожарна техника, пожарогасители. Продажба и сервиз. Проектира и изгражда пожарогасителни и пожароизвестителни инсталации

ДАЙГ ООД

Производство и търговия с противопожарни уреди и съоръжения, пожароохранителна дейност и други.

ГАМА ПРИМ 95 ООД

Пожарогасителна и аварийноспасителна дейност. Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители. Проектиране и изграждане на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации


ВИКОНТ – Б

. Противопожарни изделия и оборудване.

АСПА ИНЖЕНЕРИНГ

Проектира и изгражда конвенционални пожароизвестителни системи, аналогово-адресируеми пожароизвестителни системи и пожарогасителни системи

KVD-PRO-V

Осигурява цялостна защита на сгради, чрез  комбиниране на комплекс от системи като: охранителна система, посетителски контрол на достъп, , видеонаблюдение, пожарна сигнализация, пожарогасене, паркинг – охрана и др.    


СЕКТРОН ООД

Проектиране и дистрибуция на охранителна и комуникационна техника.

МУЛТИТРОН ООД

Изграждане и поддръжка на специализирани системи за сигурност и контрол.

МАРТЕК

Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на технически системи за сигурност.