Системи за видеонаблюдение и пожароизвестяване. Сигнално охранителна техника

СВЕТ ЕООД

От създаването си през 1995г. до момента фирмата предлага пълно абонаментно обслужване на пожарогасителна и пожароизвестителна техника, изготвяне на досие по организация на ПАБ, практическо и теоретическо обучение с пожарогасителна техника, за да се осъществи висока работоспособност, постигната по пътя на правилната експлоатация и облужване на пожарогасителите.

DSC Bulgaria

Сигнално – охранителна техника, пожароизвестителна техника, видеоконтрол и наблюдение.

КОМЕО

Проектиране, изграждане и сервиз на пожароизвестителни системи, системи за видеонаблюдение, видеоохрана и видеоконтрол, сигнално-охранителни системи, домофонни и видеодомофонни системи, системи за контрол на достъпа и отчитане на работното време.


АРНИ БРАДЪРС ООД

Проектиране и изграждане на електроинсталации, електротабла и външни електрозахранвания. Доставка и монтаж на всички видове кабелни линии. Структурно окабеляване, изграждане на компютърни и телефонни мрежи. Проектиране и изграждане на противопожарни инсталации

ЦИКОНИЯ ООД

Проектиране, производството и сервизното обслужване на пожарогасители, пожарогасително и пожароизвестително оборудване.

ИНСАС

Охранителни системи.


ДИПИН ТЕК ООД

Фирма „ДИПИН ТЕК“ OOД предоставя комплексни услуги в сферата на сигнално-охранителни, пожароизвестителни, видеоохранителни и IT системи.

ТЕРАКОМ ООД

Комплексни системи за контрол на достъп и отчитане на работно време.

БВА И СИЕ СД

Производство и търговия на едро с противопожарни изделия и оборудване.