Системи за видеонаблюдение и пожароизвестяване. Сигнално охранителна техника

ГИБКО-9 ЕООД

Продажба и сервиз на пожарогасители, противопожарна и охранителна техника.

ТЕБИКС ЕООД

Изграждане на системи за сигурност. Вносители на видеокамери и всичко необходимо за изграждане на системи за видеоконтрол.

ФАЙЕР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Продажба и сервизно обслужване на противопожарна техника.  Инженеринг на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации.


АВИКАМ ООД

Цялостно проектиране и монтаж на системи за видеонаблюдение, внос и търговия.

KVO-VD-PR

Осигурява цялостна защита на сгради, чрез  комбиниране на комплекс от системи като: охранителна система, посетителски контрол на достъп, , видеонаблюдение, пожарна сигнализация, пожарогасене, паркинг – охрана и др.

ГАМА – ПРИМ 97 ЕООД

Търговия с противопожарна техника. Предлага всички видиве пожарогасители, сервиз, поддръжка и возими инсталации за пожарогасене – прахви и СО2.