Водопровод и канализация

БИБОВ И КО ООД

– Стоманобетонови конструкции; – Изработка и монтаж на метални констукции; – Изпълнение на индустриални подове; – Монтаж на фасадни ограждения и фасадни панели; – Промишлени водопроводи и канализация (ВК); – Електроинсталации (ЕЛ); – Инсталации за отопление, вентилация и климатизация (ОВК); – Индустриални външни инсталационни мрежи;

ВЕГ ООД

Дейноста на фирма Вег ООД е свързана с изграждане на газови и ВиК инсталации с работно налягане до 4 МРа на битови и промишлени сгради.


БОНУС 96

Основната дейност на фирмата е търговия и доставка на материали за изграждане на водопровод, канализация и отопление.

КОРОЗА КАРАТ ООД

Предлага комплексни услуги от проектирането до пускането в действие на пречиствателни станцнции на нефтозадържатели, мазниноуловители и други съоръжения за пречистване както на битови, така и на промишлени отпадни води.


АНТОМЕКС – В ООД

АНТОМЕКС-В ООД работи във ВиК сектора от 1998 година. Наши клиенти са близо 400 строителни и търговски компании на нашия и източно-европейския пазар. Ние работим с високачествени материали и предлагаме на нашите партньори както традиционни, така и иновативни продукти на възможно най-ниски цени. Произвеждаме специализирани водопроводни продукти, част от които нямат аналог на пазара

ЛЮВИК ЕООД

Проектиране и изпълнение на вътрешни и външни водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, противопожарни водопроводи и инсталации, магистрални и технологични водопроводи.

АЛБОС ЕООД

Доставка, монтаж и сервиз на ОВ, ВК и ЕЛ инсталации. Изключителен представител за България на FRANKISCHE (тръби и фитинги), ARI ARMATUREN (промишлена арматура), SBK (колектори за отопление и водопровод) – Германия.