Водопровод и канализация

ПАНАЙОТ ПЕЙЧЕВ ЕООД

Внос и доставка на едро на цялостни решения за изграждане на водопроводи, канализация и индустриални тръбопроводи.

ПОПОВ ООД

ПОПОВ ООД е строителна компания основана през 2004 година и специализирана в цялостно изграждане на индустриални и селскостопански сгради, възобновяеми енергийни източници , както и хидротехнически и пречиствателни съоръжения. Производствената и складова база се намира в с. Медвен на площ от 29 000 м2. Компанията разполага с цех за изработка на метални конструкции, бетонов възел и

ХИДРАФЛЕКС БЪЛГАРИЯ

Производство и доставка на хидравлични маркучи с накрайници за всички отрасли на промишлеността. Хидравлични тръбни свързващи елементи, сферични кранове, бързосменни съединители.


ЛЮВИК ЕООД

Проектиране и изпълнение на вътрешни и външни водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, противопожарни водопроводи и инсталации, магистрални и технологични водопроводи.

БОНУС 96

Основната дейност на фирмата е търговия и доставка на материали за изграждане на водопровод, канализация и отопление.

ЙОНИ ДМ – ЙОНКО СТОИЛОВ ЕТ

Основен предмет на дейност е  изграждане на канализационни и водопроводни мрежи на инженерната инфраструктура по открит и по тунелен способ, извършване на аварийни ремонти , видеоизследване и др.


КОРОЗА КАРАТ ООД

Предлага комплексни услуги от проектирането до пускането в действие на пречиствателни станцнции на нефтозадържатели, мазниноуловители и други съоръжения за пречистване както на битови, така и на промишлени отпадни води.

БУЛДЕНИ ООД

Проектирне и строителство на  жилищни сгради, хотели, бензиностанции, административни сгради, и обществени сгради. Фирмата изпълнява проектиране, груб строеж и довършителни, ремонтни, инсталационни работи по ВиК част, отопление, вентилация и климатизация, ел.монтажни работи и всякакви други ремонтно възстановителни мероприятия.