КлиВенТо


КлиВенТо извършва директен внос от италиански производители на отоплителна и климатична техника с приложение в бита, общественото строителство и индустрията.

КлиВенТо изпълнява отоплителни, вентилационни, климатични, ВиК и газови инсталации в обем на пълен инженеринг – консултации, проучване, проектиране, доставка (директен внос), монтаж, настройка, въвеждане в експлоатация, гаранционно и сервизно обслужване.

Адрес: гр. София 1407 бул. "Джеймс Баучер" № 33Б
Телефон: 02/ 86 86 099; 86 86 199
e-mail: sales@klivento.net,
research symptoms