Стъклата на Ларгото се напукаха


Министерство на културата заяви в съобщение, че са получени сигнали за напукани стъкла в куполите на Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика” (Ларгото).

Проблемът е констатиран от министерството и са предприети необходимите действия. Изпратено е писмо до изпълнителя, с което той е уведомен за необходимостта от подмяна на елементи от стъкления купол. Куполът представлява сложно техническо съоръжение и подмяната на уникалните стъкла изисква време поради спецификата на изработването им.

Предприети са всички необходими действия за възможно по-скорошно отстраняване на проблема.

Стъклата на Ларгото се напукаха
Гласувайте за тази статия