ЛИЛИЯ ХИВ ООД


ЛИЛИЯ ХИВ ООД е частна българска компания, създадена през 1991 г. като събирателно дружество и преобразувано в дружество с ограничена отговорност от Софийски градски съд с решение № 17931/1994 г.Приоритетно фирмата се развива в областта на строителството като изпълнява пълен инженеринг – проектиране, изграждане, монтиране, ремонт и сервиз на:
– отопление, вентилация, климатизация;
– газопроводи, газови инсталации и съоръжения;
– топлопроводи, паропроводи, технологични тръбопроводи;
– абонатни станции, котелни централи;
– нестандартно оборудване за хранително-вкусовата промишленост;
– хладилни камери, хладилни тунели;
– метан-станции;
– когенератори.

Адрес: гр. София, ул. Илиенско шосе № 8, ЗММ АД, (до НАП - Надежда)
Телефон: 00359 (887) 893428
e-mail: office@liliahiv.com
research symptoms