Лиляна Павлова на инспекция във Враца и Мездра


Днес министър Лиляна Павлова ще бъде във Враца и Мездра. От 11.00 часа в град Мездра министър Павлова и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов ще открият официално два Центъра за настаняване от семеен тип и две Защитени жилища, изградени по проект на община Мездра в подкрепа за деинституционализацията на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск. Проектът е на стойност 2,7 млн.лв. и се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г.

 

В 13.30 ч. заедно с областния управител Малина Николова  ще посетят местността „Леденика“ , където на място ще бъде направено инспектиране на дейностите по проект „Развитие на устойчив туризъм в община Враца. Леденика – туризъм без сезони“.  В 15.00 ч. ще бъдат в Комплексен онкологичен център – Враца за свършеното по проект „Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в „Комплексен онкологичен център“ ЕООД – град Враца“.

 

От 16.00 ч.в Конферентна зала на  Търговско-промишлена палата – Враца ще се проведе Дискусионна среща по мерките за развитие на Област Враца. Участниците в срещата ще имат възможност да задават своите въпроси на министъра на регионалното развитие и благоустройството, свързани със стартиране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, както и правителствените мерки за ремонт на второкласни и третокласни пътища в Област Враца, финансирани държавния бюджет през 2015 г., и изграждането на първокласен път Е79 от Мездра до Ботевград.

Лиляна Павлова на инспекция във Враца и Мездра
Гласувайте за тази статия

placeholder