Мащабен ремонт на градския парк в Ботевград


През настоящата година предстоят мащабни ремонтни дейности по Етап 1 от проекта за реконструкция и благоустрояване на градския парк в Ботевград.

Средствата за строителни дейности в първия етап са заложени в плана за финансиране на капиталови разходи на общината за 2017г. и възлизат на 588 704.00лв. През следващата седмица предстои откриване на обществена поръчка за избор на изпълнител на строителните дейности, с което всъщност започва и реализирането на проекта.

Източник: Община Ботевград

Мащабен ремонт на градския парк в Ботевград
Гласувайте за тази статия