Мегатроника ЕООД


МЕГАТРОНИКА  развива своята дейност в сферата на екологичните „зелени“ технологии. Проектираме, доставяме, изпълняваме мрежови и автономни фотоволтаични системи и соларни инсталации, изградени от фотоволтаични панели, соларни модули, мрежови и автономни инвертори. Тези инсталации изграждаме от стоманени или алуминиеви конструкции, които могат да бъдат – стационарни, следящи, комбинирани..

Мегатроника ЕООД
Гласувайте за тази статия

Адрес: бул. Цар Освободител №289 гр.Варна
Телефон: +359 52 761 112
e-mail: office@megatronica.biz
placeholder