Модернизация на 3 компресорни станции


Предметът на поръчката е проектиране и изпълнението на три строежа чрез интегриране на 4 броя нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати („ГТКА“), а именно: Строеж I – Реконструкция на КС „Петрич“ с изграждане на 1 нов ГТКА, Строеж II – Реконструкция на КС „Лозенец“ с изграждане на 2 нови ГТКА, Строеж III – Реконструкция на КС „Ихтиман“ с изграждане на 1 нов ГТКА.

Всичко за обществената поръчка

Модернизация на 3 компресорни станции
Гласувайте за тази статия

placeholder