Модернизация на път


Целта на настоящата процедура е изработване на технически проект и строителство, на базата на приетите варианти за отделните части на идейния проект за модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина-СОП” в участъка от км 1+000 до км 15+500 да се изгради привързване (етапна връзка) от габарит 25,5 м към съществуващият габарит на пътя 7,50 м. Поръчката ще бъде изпълнена в съотв., с договорните условия на FIDIC Жълта книга. В изп. на дейностите е необходимо да се изготвят технически проекти, работни чертежи и детайли, да се изгради изцяло и пусне в експлоатация посоченият участък и етапната връзка.За начало на обекта е определен км 1+000, който представлява излизане от зоната на ГКПП ”Калотина”. Краят на обекта е на км 15+500 на около 1100м след надлез п.в. при гр. Драгоман. Етапната връзка е от км 15+500 до км 15+700. Съществуващият път от км 1+000 до км 2+200 е трилентов с настилка 10.50м. В участъка от км 2+200 до км 15+500 е двулент.с настилка 7.50м и в някои 8.00м.

Всичко за обществената поръчка

Модернизация на път
Гласувайте за тази статия

placeholder