Модернизация на железопътен участък


Модернизацията на жп участък Костенец–Септември включва дейности:1.Проектиране:работни чертежи и детайли за всички части на техническия проект;технически и работен проект за сигнализация и телекомуникации.2.Строителство:железен път, осигуряване на проектна скорост на железен път 160km/h за пътнически и 120km/h за товарни влакове, тип релси 60Е1, земно платно, нови съоръжения на контактната мрежа, външно електро-захранване и осветление, маршрутно-компютърни централизации в гарите Костенец нова и Белово и автоблокировка в прилежащите междугария, тунели, надлези, мостове, виадукти, подпорни стени, водостоци, пътища, шумозащитни съоръжения, отводнителни съоръжения, нов оптичен кабел, системи за видео наблюдение и пътнически информационни системи, ограда.3.Авторски надзор за проекта за сигнализация и телекомуникации по смисъла на чл.162, ал.2 от ЗУТ.4.Пускане в експлоатация–изготвяне и предаване на екзекутивната документация по проекта и получаване на Разрешение за ползване по реда на ЗУТ.

Всичко за обществената поръчка

Модернизация на железопътен участък
Гласувайте за тази статия

placeholder