Модернизация на жп линия София – Драгоман – Сръбска граница


Обособена позиция 1: „Проектиране на железен път, контактна мрежа, съоръжения, строителство и авторски надзор на участък Волуяк- Петърч“;
Обособена позиция 2: „Строителство на железен път, контактна мрежа, съоръжения на участък Петърч – Драгоман, проектиране, строителство и авторски надзор на системи за сигнализация и телекомуникации на участък Волуяк – Драгоман“.

Всичко за обществената поръчка

Модернизация на жп линия София – Драгоман – Сръбска граница
Гласувайте за тази статия

research symptoms