Ремонтират 26 училища и детски градини в София


Междинното звено за оценка на проектно предложение по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ одобри проект за цялостна модернизация на 26 училища и детски градини на територията на София. Финансирането по оперативната програма е в размер общо над 50 млн. лв. За началото на ремонтите през т.г. са предвидени 15 млн. лв. Проектът е изготвен от направление „Инвестиции и строителство“ в Столична община. Той предвижда в следващите три години да бъде извършен основен ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на материално-техническата база на учебни заведения в районите Илинден, Връбница, Надежда, Красна поляна и Средец.

 
В сградите, в които ще започне реконструкция се помещават 10 общински детски градини и 16 училища, между които 9 Френска езикова гимназия, 140 СОУ, 57 Спортно училище и 147 основно училище и др.

 
След одобрението на Междинното звено, проектът ще бъде представен на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Предстои обявяване на обществена поръчка за строителните работи.

 
Сред другите големи проекти от капиталовата програма на Столична община през тази година е продължаващата модернизация на градския транспорт. Поръчката на 13 нови трамвайни мотриси вече е обявена на сайта на Агенцията за обществени поръчки. Част от проекта за Интегриран градски транспорт са и рехабилитацията на трамвайното трасе по бул. „Борис III“ от ж.к. Павлово до пл. „Македония“, както и по ул. „Каменоделска“ от моста „Изида“ до ухо „Орландовци“ .

Ремонтират 26 училища и детски градини в София
Гласувайте за тази статия