Можернизация на жп участък


Обособена позиция 1: Модернизация на железопътната отсечка от км 22+554 до км 42+200
Обособена позиция 2: Модернизация на железопътната отсечка от км 42+200 до км 62+400
Обособена позиция 3:Модернизация на железопътната отсечка от км 62+400 до км 73+598

Всичко за обществената поръчка

Можернизация на жп участък
Гласувайте за тази статия

placeholder