МРРБ проучва строителния процес в ЕС


Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков поиска от Народното събрание да съдейства за извършването на законодателно проучване на строителния процес в 10 страни от Европейския съюз.

Анализът на практиките в ЕС е голяма стъпка към създаването на ново строително законодателство в България. Инициативата за това е на Камарата на архитектите и беше подкрепена от работната група към МРРБ и министър Нанков.

Проучването ще се съсредоточи върху ключовите теми в различните фази на строителството в Германия, Австрия, Белгия, Чехия, Унгария, Испания, Холандия, Финландия, Хърватия и Италия. Въпросите бяха формулирани в работната група съвместно от КАБ, КИИП, КСБ и ДНСК.

„Целта е да се обобщят най-ефективните процедури и правила, които защитават интереса на обществото и на всички участници в процеса, връщат престижа на професията и  гарантират крайния резултат – качествени сгради в хармония със заобикалящата ги среда.“, пишат от КАБ.

„В сегашния си вид ЗУТ обременява до абсурд строителството в България. Важни са папките, а не сградите. Важни са административните изисквания, а не същинският процес и качеството на построеното. В този процес резултатът все по-малко зависи от архитектите, но в същото време обществото хвърля отговорността за строителните безумия точно върху архитектите. Така професията на архитекта се обезценява.“, заявиха от Камара на архитектите в България.

От КАБ смятат, че с промени в ЗУТ на парче няма да се реши нито един проблем – напротив пречките, административната тежест и конфликтите на интереси ще се увеличават. Както биха казали лекарите, законодателят реагира на симптоми, но не лекува болестта.

„Започнахме дебати за новата концепция за строителното законодателство, в която участват все повече представители на заинтересованите страни и подкрепата се увеличава. Продължават представянето на първоначалната концепция и дискусиите и в регионалните колегии на архитектите. Проучването на практиките в 10-те страни ще даде още разумни идеи и ценно ноу-хау за изработването на качествено строително законодателство у нас според международните стандарти.“, твърдят още архитектите.

Списъкът с въпроси се простира върху 26 теми, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството, контрола в инвестиционния и строителния процес, застраховането на професионалната отговорност, изискванията към строителя.

Ще бъдат проучени ключови практики в целия строителен процес: от това какви са правата, задълженията и ролите на участниците в строителния процес и какви са процедурите за устройствените планове и промените в тях; през категоризацията на типовете сгради, съгласуването на инвестиционните проекти, издаването на строителни разрешения и оценките за съответствие; до изпълнението на одобрените проекти и въвеждането на сградите в експлоатация.

Писмото на министър Нанков до председателката на Народното събрание Цвета Караянчева и пълния списък с въпроси може да видите тук.

Източник: КАБ

МРРБ проучва строителния процес в ЕС
Гласувайте за тази статия

placeholder