МУГАПО ООД


Свидетелствата за оправомощаване са издадени за срок 3 години за надзор в проектирането и 5 години за надзор в строителството. В случай че лицето е оправомощено за надзор в проектирането и строителството, срокът на оправомощаването е 5 години.

МУГАПО ООД
Гласувайте за тази статия

Адрес: 1000 София ул. Любен Каравелов 84
Телефон: +359 2 981 79 92 факс: +359 2 981 86 02
e-mail: office@mugapo.com