МУГАПО ООД


Специализирана е в три основни дейности – проектиране, консултантска дейност включваща строителен надзор, оценка за съответствие на проектите, както и цялостната дейност по управление на комплексни проекти и търговия.

МУГАПО ООД
Гласувайте за тази статия

Адрес: 1000 София ул. Любен Каравелов 84
Телефон: +359 2 981 79 92 факс: +359 2 981 86 02
e-mail: office@mugapo.com