Нанков издаде разрешение за строителство на 2 км от АМ „Струма“


Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков издаде разрешение за строеж за още близо 2 км от лот 3.1. на АМ „Струма“ за участъка от км 370+400 до км 372+000, който започва от изхода на бъдещия тунел „Железница“ в посока Симитли. В разрешението на строеж са предвидени и строително-монтажни работи за реконструкция на далекопровод, пресичащ АМ „Струма“ при км 371+940.

Лот 3.1 от Благоевград до Крупник включва строителство на автомагистрален път от км 359+000 до км 376+000. Разделен е условно на два участъка – участък 1 от км 359+000 до км 366+000 /7 км/, и участък 2 от км 370+400 до км 376+000 /5,6 км/. Между тях е предвидено строителството на тунел „Железница“.

Изпълнител на проектирането и строителство е ДЗЗД „АМ Струма 3.1“, а стойността на проекта е почти 186 млн. лв. с ДДС. Изграждането на участъка между Благоевград и Крупник от автомагистрала „Струма“ се финансира от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Със заповед на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за близо 17-километров участък от автомагистрала „Хемус“ от пътен възел Буховци при пресичането с път ІІІ-5102 до началото на пътен възел „Белокопитово“.

Парцеларният план засяга землищата на селата Макариополско и Буховци в Община Търговище, както и землищата на с.Черенча и с. Градище, намиращи се на територията на Община Шумен.

Нанков издаде разрешение за строителство на 2 км от АМ „Струма“
Гласувайте за тази статия

placeholder