Некачествените комини са най-честите причини за пожари


Текст: инж. Пламен Лилов

Обичайна практика у нас е въздуховодите в сградите, най-вече в блоковете и в кооперациите, да бъдат ползвани за комини. Реално погледнато, в кооперациите се проектират и изграждат въздуховоди, които служат и като комини за димоотвеждане. Най-общо казано, коминът е такъв строителен елемент, през който преминават продукти от горене. Вентилационната система или един въздуховод е друг продукт, през който преминава въздух в по-топло или в по-студено състояние от вентилиране на различни помещения. Комините се използват, когато имаме горене, а всичко друго са вентилационни системи и въздуховоди.

Рисковете са големи, първо материалът, от който са изработени, не може да издържи на такива температурни разлики и процеси, на които би трябвало да издържи една коминна система, тъй като това е нейното предназначение. На второ място, замърсяването на въздуха зависи не само от горивото, а и от това дали има пълно изгаряне. Коефициентът на полезно действие на уреда е силно повлиян от тягата, която създава коминът. Ако коминът е съобразен с горивната камера (печка, камина, котел), то тя не само ще е по-икономична, но и ще има по-пълно изгаряне. Така изхвърлените вредни вещества във въздуха ще са по-малко.

Тъй наречените „коминни тела “ са абсолютно неподходящи за изграждане на комин за димоотвеждане. Те могат да се ползват за вентилация на бани, кухни и т.н., но не и за отвеждане на димни газове. Исторически погледнато, в България, пък и в Европа, старите комини са изграждани с плътни тухли. Тенденциите обаче в отоплителната техника през последните десетилетия и стремежите към подобряване на енергийната ефективност доведоха до използване на все по-високоефективни отоплителни котли и горивни камери. Тези уреди работят с все по-ниска температура на димните газове, които трябва много бързо да се отведат от комина, преди да се охладят и да започнат да кондензират по стените. Това изисква използването на коминни системи, които са топлоизолирани, не позволяват охлаждане и получаване на конденз в комина.

Крайният потребител не е длъжен да има култура на изграждане на коминни системи, но специалистите, проектиращи и изграждащи сгради – да. Ако погледнем старите блокове, ще видим, че за всеки апартамент е изграждан минимум един индивидуален за него комин от тухли, в повечето случаи и повече от един. През 90-те години се появяват бетонните блокчета, т.нар. коминни тела, които навлизат с идеята, че могат да се ползват с универсално приложение за вентилация и димоотвеждане. Заемат малка жилищна площ, което е огромен плюс от архитектурна и строителна гледна точка. За съжаление,обаче, те нямат качества и не могат да се ползват за отвеждане на димни газове по пожаробезопасен и енергоефективен – екологичен начин.

Бих могъл да кажа, че некачествените комини са най-честите причини за пожари и това е резултат от недобрия контрол, който се осъществява от страна на държавните органи. В Германия и почти всички европейски държави, при въвеждане в експлоатация на нова сграда, проверката на комините  от надзорен орган е задължителна.  В Хърватска се изгражда задължително и втори резервен комин във всяко жилище.

Примерите и случаите на пожари, възникнали от некачествени комини, през последните години са все повече и зачестяват. Съветът ми към хората и най-вече специалистите е да обърнат по-сериозно внимание на този незабележим с просто око, но много важен елемент в една сграда. Реално погледнато, стойността на една коминна система в сграда е изключително ниска на фона на цялата инвестиция (2-4 евро/кв.м). Проблемите, обаче, които могат да възникнат, са огромни и скъпоструващи, преразход на гориво, замърсяване на околната среда, включително риск за живота и здравето.

Коминът и горивната камера са една обща взаимосвързана система. Бързото и безпроблемно отвеждане на димните газове е задължително условие за достигане на висок коефициент на полезно действие на горивната камера. Имаме много примери на комини, които не „теглят“ добре, защото са изградени от неподходящи материали. Това води до непълен процес на горене в горивната камера, а оттам и на по-нисък КПД на уреда, както  и по-висок разход на гориво за отопление.

Некачествените комини са най-честите причини за пожари
5 (100%) 3 глас(а)

placeholder