Ново уведомление до КЗК от „Инерком България“


„Инерком България“ ЕАД, след значителна промяна в обстоятелствата и отстраняването на всички предпоставки и изразени опасения от Комисията за защита на конкуренцията по предстоящата концентрация, подаде в Комисията ново уведомление по реда на чл. 79, ал. 1 от ЗЗК. Това заявиха от компанията в петък, 21 септември.
От групата на Инерком обявиха, че са извършили преструктуриране, в резултат на което дружествата-производители на електрическа енергия от фотоволтаични централи, не са част от портфолиото й.
Планираната концентрация ще бъде осъществена въз основа на договора за покупка на акции, сключен на 23 февруари 2018 г. между „ЧЕЗ“ а.с. и „ЧЕЗ Бългериън Инвестмънтс“ БиВи от една страна, като Продавачи, и „Инерком България“ ЕАД като Купувач.
„Надяваме се на бързо решение от страна на КЗК след отстраняването на установените от Комисията предпоставки за създаване на концентрация.“, надяват се от „Инерком България“

Ново уведомление до КЗК от „Инерком България“
Гласувайте за тази статия

placeholder