Обновяване на парк Дружба


Обектът, предмет на поръчката е парк „Дружба“ с езерото – разположен в район „Искър“, в кв.54, парцел I, жк „Дружба 1“ – район „Искър“ . Територията на парка, включително и езерото, обхваща площ около 15 ха. Ограничен е от ул. „Кръстю Пастухов“, ул. Искърско шосе, ул. “Канала“ (покрит напоителен канал) и ул. Тирана.

Всичко за обществената поръчка

Обновяване на парк Дружба
Гласувайте за тази статия

placeholder