Обсъждат пожароустойчивите врати и прозорци на Кръгла маса

Сред участниците са Хьорман България


Днес Хьорман България ще вземе участие в Кръгла маса на тема „Производство, монтаж, сервиз и обслужване на пожароустойчиви врати и прозорци в България и прилагане на Добрите практики на страните членки на Европейския съюз в периодът на съвместно прилагане на местното законодателство и продуктовия стандарт БДС EN 16034:2014“.

Събитието ще се проведе от 9:30 до 14 часа в зала Ню Йорк в Капитал Форт. Организатор и спонсор е „Сдружение български врати, прозорци и фасади“ (СБВПФ).

Откриването ще бъде направено от инж. Вирджиния Йонкова – Главен секретар на СБВПФ. След това ще бъде обсъдена темата за Продуктов стандарт БДС EN 16034:2014, Комплекти пешеходни врати, врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи и отваряеми прозорци. Стандарт за продукт, експлоатационни характеристики. Характеристики за устойчивост на огън и/или управление на дим.

По темите своите мнения и компетенции ще споделят Марио Петров – АРП ООД,  Детелин Спасов – Ф Плюс ООД, Дедал – оценяване и сертификация ООД, Антон Дончев – ТП Геце, България.

Втората част от мероприятието ще започне с темата за „Монтаж на пожароустойчиви врати, прозорци и витрини“, за което ще разберем малко повече от презентаторите Живко Живков – Елит МС ООД и Борис Главчовски – Хьорман България ЕООД.

Снимка: Хьорман

Обсъждат пожароустойчивите врати и прозорци на Кръгла маса
Гласувайте за тази статия