Официално: 1 328 млн. лв. е бюджетът на Столична община

Продължава модернизацията на транспорта в София


Столичният общински съвет /СОС/ прие бюджета на Столичната община за 2017 г. Той е в размер на 1 328 млн. лв. – с над 60 млн. лв. повече от бюджета за 2016 г.

В гласуването участваха общо 57 общински съветници. Бюджетът подкрепиха 45 от тях – групата на ГЕРБ, на „Патриоти за София“ и част от Реформаторския блок. „Против“ гласуваха 10 съветници – всички седем души от групата на „БСП – Лява България“, Войслав Тодоров и Тодор Цанев от коалиция „Сердика“, както и Марта Георгиева от Реформаторския блок. Иво Божков от Реформаторския блок и Светослав Витков от „Група 5“ се въздържаха, пише агенция Кросс.

Кметът Фандъкова благодари на всички, които подкрепиха този важен документ за София, който дава възможност за продължаване на политиките за развитите на града. Бюджетът беше обсъждан многократно с политическите сили, в комисиите на СОС, със синдикатите, бизнеса, с много граждански организации, които внесоха своите предложения. Голяма част от тях ние приехме и бюджетът получи своето развитие от деня на неговото първо представяне до днес, отбеляза столичният кмет.

При представянето на бюджета кметът на София Йорданка Фандъкова заяви, че общината планира да инвестира 149 млн .лв. за закупуване на нови превозни средства и за развитие на транспортната инфраструктура на града. От тях 54 млн. лв. са за основни ремонти, изграждане и реконструкции на улици и булеварди.

По думите й ще бъдат допълнително осигурени 1.6 млн. лв. за локалната улична мрежа, обслужваща Северната скоростна тангента. 36.3 млн. лв. за поддръжка и ремонт на квартални улици, като тези средства са с 1.9 млн. лв. повече от парите през 2016 г.

Модернизацията на градския транспорт в София продължава и през 2017 г. През тази година продължава строителството на седемте метростанции от третия лъч на метрото. Инвестициите в изграждането на третия лъч на метрото са в размер на 243.6 млн. лв. като 20 млн. лв. са собствени приходи на Столичната община. Ще бъдат закупени и 13 нови трамваи и 30 нови автобуси. През тази година се очаква да започне процедура за закупуване на още 120 автобуса на природен газ. За 2017 г. са предвидени основни ремонти на трамвайни трасета по бул. „Цар Борис Трети“, ул. „Каменоделска“, както и довършване на трамвайното трасе по бул. „България“.

Капиталовите инвестиции в екологията са общо 33.8 млн. лв. за първия етап за възстановяването на Западния парк, първият етап от облагородяване на парк „Въртопо“ в „Младост“ и ремонт на площада пред НДК. Продължава и ремонтът на Зоологическата градина.

Над 18 млн. лв. се предлага да бъдат инвестирани в рекултивация на старите депа за отпадъци и за закупуване на нова техника като част от мерките за осигуряване на екологична сигурност. 20 млн. лв. са отделени за отчуждаване на терени, което ще осигури изграждането на големите инфраструктурни обекти, посочи кметът Фандъкова.

Бюджетът не предвижда увеличение на местните данъци. Той е рекорден по отношение на приходи от местни данъци в резултат от повишената събираемост достигната през 2016 г., каза Орлин Алексиев, председател на постоянната комисия по финанси и бюджет към СОС по време на обсъждането на бюджета. Той определи бюджета като умерен, балансиран и изпълним, което гарантира провеждането на политиките на Столичната община. Капиталовата програма се увеличава с 35 млн.лв. и става 435 млн.лв. Значително е намалено финансирането на инвестиционни разходи чрез банкови заеми – тази година то ще е 31 млн.лв., което е според Алексиев е незначително на фона на финансирането през 2015 г. от 172,9 млн.лв. и 105,4 млн.лв. през 2016 г.

Общинският съвет не прие предложението на БСП за увеличение на бюджета на Столична община с 38 млн. лв. Тези средства според социалистите трябва да бъдат разпределени в разходната част на бюджета за образование, здравеопазване, социални дейности, жилищно строителство, култура, отбрана и сигурност, опазване на околната среда. От БСП предложиха още да бъдат отделени 5 млн. лв. за строителство на нови и ремонт на съществуващи детски градини, както и 1 млн. лв. за основен ремонт и оборудване на физкултурните салони и площадки в общинските училища. 500 000 лв. поискаха от групата на БСП в СОС за ремонт и ограждане на дворовете на училищата за по-добра сигурност на учениците. Тези предложения обаче не бяха подложени на гласуване.

Стоян Александров и Симеон Славчев от „Група 5“ предложиха да бъде сформирана работна група за промяна в Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. Целта е цялостна промяна във философията на съставянето и обсъждането на бюджета. От „Група 5“ настояват работата по бюджета да започва още през март с широкото участие на всички политически групи в СОС. Целта е всички заинтересовани страни да участват активно в този процес, който според тях сега е формален. Предлага се гражданите да имат реална възможност да дават препоръки и мнения по основния документ на общината чрез обществени обсъждания, провеждани още през лятото, а не както е сега през декември-януари. Предложението на „Група 5“ бе прието от общинския съвет и работната група се очаква скоро да бъде сформирана със заповед на кмета на София.

Официално: 1 328 млн. лв. е бюджетът на Столична община
Гласувайте за тази статия