Основен ремонт на склад


Проектиране, авторски надзор и строителство, на обект: „Основен ремонт на склад в складова база, находяща се в землищата на селата Войсил и Бенковски, област Пловдив

Всичко за обществената поръчка

Основен ремонт на склад
Гласувайте за тази статия

placeholder