Основен ремонт на улична мрежа


Предмета на поръчката включва възстановяване и подобряване на част от съществуващата пътна и тротоарна настилка, пътното тяло и отводняването, с цел осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и пешеходците, и удължаване на експлоатационния живот на улиците и тротоарите.
Строително монтажните работи се извършват по конкретно възлагане от Възложителя за определен/и участък/ци.

Всичко за обществената поръчка

research symptoms