ОТИС ЛИФТ ЕООД


OTIS е най-големият производител на асансьори, ескалатори и подвижни пътеки в световен мащаб. За архитекти и изпълнители по строителни договори, предприемачи и собственици на сгради OTIS е световен лидер по отношение вертикалното транспортиране на хора.

Основни продукти:

– асансьори
– ескалатори и подвижни пътеки

ОТИС ЛИФТ ЕООД
Гласувайте за тази статия

Адрес: 1680 София ул. Пирин 40А
Телефон: +359 2 963 47 63; +359 2 963 03 22
e-mail: otisbulgaria@otis.com