Пътно строителство на виадукт


Продължава от Поле II.1.1…включително изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380, област Смолян”, по 2 (две) обособени позиции.
Целта на обществената поръчка е да бъде изработен технически проект за виадукт при км 134+380 и да бъдат изградени 2.610 км от път II 86 Средногорци – Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 135+530, включително виадукта при км 134+380.

Всичко за обществената поръчка

Пътно строителство на виадукт
Гласувайте за тази статия

placeholder