Пътуваме най-много до Турция и Гърция


През април 2018 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 140.5 хил., Гърция – 115.5 хил., Сърбия – 54.8 хил., Румъния – 41.8 хил., бившата югославска република Македония – 39.5 хил., Германия – 36.7 хил., Италия – 28.5 хил., Австрия – 18.7 хил., Испания – 15.5 хил., Обединеното кралство – 14.7 хиляди.

Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2018 г. са 606.4 хил., или с 10.5% над регистрираните през април 2017 година. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Белгия – с 40.7%, бившата югославска република Македония – с 20.1%, Турция – с 15.6%, Сърбия – с 14.7%, Румъния – с 11.9%, Германия – с 3.3%, Гърция – с 1.8%, Италия – с 0.9%, Австрия – с 0.9%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Обединеното кралство – с 3.9%, Испания – с 2.0%, Франция – с 1.5%, Чешката република – с 1.4%, и други.

В сравнение с април 2017 г. e регистрирано увеличение при пътуванията със служебна цел – с 20.5%, и с цел почивка и екскурзия – с 19.1%, докато тези с други цели намаляват с 0.2%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през април 2018 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 41.9%, следвани от пътуванията със служебна цел – 30.1%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия – 28.0%.

Посещенията на чужденци в България също белещат ръст с 10% повече в сравнение с 2017 г. От общия брой чужденци, посетили България през април 2018 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 56.2%, или с 9.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Франция – с 42.5%, Обединеното кралство – с 26.1%, Полша – със 17.9%, Гърция – с 13.1%, Румъния – с 6.1%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Австрия – с 10.3%, Германия – с 2.3%, Италия – с 2.1%, и други.

Най-много посещения в България през април 2018 г. са реализирали гражданите от: Румъния – 163.5 хил., Турция – 100.8 хил., Гърция – 83.7 хил., бившата югославска република Македония – 49.5 хил., Сърбия – 48.9 хил., Германия – 24.5 хил., Украйна – 19.4 хил., Обединеното кралство – 17.2 хил., Италия – 14.9 хил., Израел – 14.4 хиляди

Пътуваме най-много до Турция и Гърция
Гласувайте за тази статия

placeholder