ПЕТКОВА КОНСУЛТ ЕООД


Петкова Консулт ЕООД предлага пълна гама услуги в областта на строителния надзор, търпимост и узаконяване на незаконното строителство, оценка на съответствието на инвестиционните проекти,  преустройство и смяна предназначение на сгради и технически паспорт на сгради и обследване на строежите.

ПЕТКОВА КОНСУЛТ ЕООД
Гласувайте за тази статия

Адрес: София 1000, ул. “Г. С. Раковски” 93, ет. 4, ап. 16
Телефон: +359 88 7694443
e-mail: office@petkovaconsult.com
research symptoms