Подновен топлопровод вече доставя минерална вода до Девин


Реконструираният 11,5-километров топлопровод, който доставя вода от находището Беденски минерални бани до град Девин бе открит днес. На символичната церемония присъстваха министър-председателят Бойко Борисов и министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.

Чрез предоставеното от държавния бюджет през миналата година целево финансиране в размер на близо 2,5 млн. лв. за основен ремонт на съоръжението, вече ще може да се използва пълния капацитет на топлата минерална вода от находището. Преди реконструкцията, изграденият през 60-те години на миналия век топлопровод бе силно амортизиран. След нея, при дебит 9 литра в секунда в Девин вече пристигат 8,5 литра в секунда. Преди ремонта са се използвали едва 1,8 литра в секунда.

Високата температура и лековитите свойства на водата от находище Беденски минерални бани ще дадат нови възможности за развитие на балнео и спа туризма в Девин.

Заедно с премиера, министър Нанков направи оглед на санирани по Националната програма за енергийна ефективност многофамилни жилищни сгради в града. Сключени договори там имат седем сдружения на собственици, като обновителните дейности по шест от сградите вече са приключили. Една е още в етап на строително-монтажни работи.

Собственици на жилища в обновените сгради изразиха задоволството си от доброто изпълнение на реализираните мерки за повишаване на енергийната ефективност, в резултат от които икономията на енергия и спестяванията на средства за отопление надвишават 50%. Николай Нанков се присъедини към призива на живущите в ремонтираните сгради към кмета на Девин да бъдат облагородени и междублоковите пространства около тях.

Пред медиите регионалният министър съобщи, че до месец трябва да стартира обществената поръчка за водния цикъл на Смолян, който ще се изпълнява с финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, като работата по новите правила ще започне през 2018 г. Проектът, бенефициент по който е „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Смолян, е с индикативна стойност около 70 млн. лв. Улиците, по които ще се изпълняват предвидените в него дейности, ще бъдат ремонтирани от общината след приключване на работата по тях.

Около 10% от бюджета на държавата за водни проекти е насочен към Област Смолян, обърна внимание Нанков. Той обясни, че в обхвата на оперативната програма попада само областният център и затова възможности за финансиране на ВиК мрежите в населените места с между 2000 и 10 000 жители се търсят чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството или по линия на ПУДООС.

Текат обществени поръчки за избор на изпълнител за почти 68 км между Кричим и Смолян, разделени в три лота, които ще се рехабилитират с финансиране по линия на управляваната от МРРБ Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., информира още министърът. През следващата година ще бъде ремонтиран и пътят Белица – Загражден, съобщи също той.

Освен приоритетните за страната проекти за изграждането на АМ „Струма“, АМ „Хемус, както и пътищата Видин – Ботевград и Русе – Велико Търново, е важно да бъде изграден и скоростният път София – Калотина, стана ясно още от думите на регионалния министър. Форсирахме устройствените процедури и през седмицата обявихме обществената поръчка за избор на изпълнител на трасето, като проектираният скоростен път ще бъде изграден на два лота. От инженерна и геоложка гледна точка по-сложен е първият участък – от Калотина до Драгоман. По-лек е вторият – Драгоман – София, информира Нанков. Имаме частично финансиране в размер на 20 млн. евро за изпълнението на проекта от Механизма за свързана Европа. Останалият необходим ресурс ще бъде осигурен след въвеждането на тол системата у нас през следващата година, процедурите за която са вече в доста напреднал етап, коментира той.

В отговор на въпрос дали може да се осигури свързаност на Област Смолян с АМ „Струма“ регионалният министър напомни, че през 2015 г. е рехабилитиран пътя Якоруда – Разлог. Важна е по-адекватната свързаност на областта с Тракия и Пловдив и на юг с Гърция, подчерта той и обясни, че приоритетни в средносрочен период са разширяването на ГКПП „Маказа“ и изграждането на ГКПП Рудозем – Ксанти.

Подновен топлопровод вече доставя минерална вода до Девин
Гласувайте за тази статия