Покана за български ИКТ компании


Световната банка и Държавният университет на Ню Йорк в Корея (SUNY Korea) отправят покана към талантливи предприемачи и стартиращи компании в областта на информационните и комуникационни технологии от България за участие в двуседмична програма в Songdo International City. Програмата се осъществява в рамките на проекта ETHOS (Entreprenerial Talent’s House of Opportunity and Support).

Очаква се да бъдат избрани няколко български стартиращи компании от ИКТ сектора. На участниците в програмата ще бъдат покрити всички разходи. Двуседмичният престой в Република Корея ще даде възможност на избраните компании да се срещнат с представители на други стартиращи компании от Корея и от другите участващи в програмата държави с възможности за сътрудничество и потенциал за намиране на финансиране на техни проекти. Срокът за кандидатстване е 30 октомври 2015 г.

Повече информация за условията за кандидатстване по програмата можете да намерите на адреса на програмата ethos.sunykorea.ac.kr.

Покана за български ИКТ компании
Гласувайте за тази статия

research symptoms