Преустройство на съществуваща сграда на ТУ -София


Обектът касае преустройство на част от съществуваща сграда на ТУ -София , Филиал Пловдив, Трети учебен корпус, вьв врьзка с изграждане на „Център за Компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, гр. Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов №8.Има изготвен проект за външен ремонт, с валидно разрешение за строеж №299/15.08.2012 г. и заповед за презаверяване № 25/10.02.2016 г., и реставрация на фасадите, съгласуван с Министерство на културата и НИОНКЦ –София, който е част кьм заданието за изпълнение на обекта.Основната цел на проекта е вътрешен ремонт на част от съществуващата сграда.От 1985г. сградата е със статут на групов археологически и архитектурно – строителен паметник на културата, паметник на урбанизма и културния пейзаж – историческа зона “Филипопол – Тримонциум – Пловдив” /писмо на Министерство на културата, НИОНКЦ, Изх . № 2798/23.10.2009г/.

Всичко за обществената поръчка

Преустройство на съществуваща сграда на ТУ -София
Гласувайте за тази статия

placeholder