Приемат документи за главен архитект на Пловдив


„От днес до 15-и март включително е срокът, в който желаещите могат да подават документи за длъжността „главен архитект“ на Община Пловдив. Това са първичните документи, с които кандидатите показват своите компетенции“, обяви кметът на Пловдив инж. Иван Тотев.

След като приключи този първи етап по набиране на желаещи конкурсът ще продължи с изработването на концепция на тема: „Концепция за развитие на инструментите на градско планиране за управление на проблемите на град Пловдив при взимане на краткосрочни решения в условията на неконфликтност с целите на дългосрочното планиране.“

„Дано максимален брой кандидати да се подготвят за нея, за което е необходимо те да са наясно с текущите планове на града, със стратегиите за развитие до момента. Срокът за изработването й ще бъде 1 месец“, обясни още кметът. Той изрази надежда, че ще бъде избран най-подходящият главен архитект със съответното мащабно мислене и съзнание.

„Пловдив е уникален град, бързоразвиващ се, с доста предизвикателства – топография, транспортна задачи, които трябва да бъдат решени, комуникация между града и индустриалните зони, заобикалящи населени места, културна инфраструктура, в контекста на Европейска столица на културата 2019“, уточни кметът Иван Тотев.

Кандидатите ще трябва да защитят своите концепции на няколко етапа – пред експертна комисия и публично в залата на Общинския съвет. Според изискванията и критериите участниците трябва да имат завършена магистърска степен, минимум 4 години опит по специалността или ранг III младши.

Допълнително информация за конкурса може да видите на: http://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2017/03/glaven-arhitekt.pdf

Приемат документи за главен архитект на Пловдив
Гласувайте за тази статия