Приключи XV Общо събрание на КАБ


На 8 април 2017 г. в 17 часа, както беше по предварителна програма, приключи XV Общо събрание на КАБ. Делегатите приеха отчета за работата на Управителния съвет на КАБ, гласуваха нова схема за преразпределение на средствата от бюджета на Камарата, обсъдиха план-програмата за дейността до края на тази календарна година и до края на мандата на настоящото ръководство.

Деловата работа на форума през двата заседателни дни беше прекъсната само веднъж, когато малки лазарки от детска фолклорна група неочаквано влезнаха в залата и с песни и благопожелания поздравиха делегатите на XV Общо събрание на КАБ за здраве и берекет.

Източник: КАБ

Приключи XV Общо събрание на КАБ
Гласувайте за тази статия