Продължава търсенето на модерни складови площи и индустриални имоти


Търсенето и предлагането на складови площи през първото шестмесечие на 2017г. е изключително разнообразно и динамично. Това показа анализа, който БГСКЛАД изготви базирайки се на докладите на своите регионални представители и на собственика на платформата Симеон Митев.

Според Радослав Конов от БГСКЛАД София, през първото шестмесечие на 2017г. се търсят основно складове от 1000кв.м. до 5000кв.м., с по-добро качество отговарящо на европейските изисквания, независимо от високата цена. Пазарът на площи от 300 до 700кв.м. не е особено активен. Сключваха се основно малки сделки. Търсенето за наемане на големи и качествени индустриални имоти продължава и в момента. Също така Конов изтъкна, че в гр. София се наблюдава и завишено търсене, но ниско предлагане на хладилни камери през летния сезон.

В последно време според ексклузивния оценител на БГСКЛАД Веселина Генева се наблюдава по-значителен интерес както от производители, така и от логистични компании. Предлагането е основно на стари, амортизирани физически и морално бази. Това, което търсят инвеститорите – съвременни, модерни сгради почти липсва. При тази ситуация се очаква наемите да останат стабилни на ниво 3,5 – 4,0 евро на квадратен метър месечно за първокачествени индустриални и логистични площи в София и Софийска област.

Вече има реализирани проекти, които в момента очакват своя ключов клиент. Основни проблеми остават бавните процедури по издаване на разрешение за строеж, относително високата себестойност на строителството и съответно невисоката възвръщаемост на подобни проекти. Но потенциал определено има, обобщава г-жа Генева. Основното предимство е географското местоположение на страната и наличието на квалифицирана работна ръка.

Очертава се по-добро бъдеще на модела built-to-suit (строителство по мярка) в следващите няколко години. Този модел е много подходящ както за покупка, така и за наемане на площи, необходими за определен вид бизнес. Инвеститорът прави точно задание с параметрите на сградите, необходимата инфраструктура и инсталации.

Атанас Ласков представителя на БГСКЛАД в гр. Пловдив сподели, че първото  шестмесечие  на 2017г.  в района е доста динамично в търсенето за покупки на проекти и парцели с предназначение за  индустриално строителство. Има няколко по-значителни сделки в този сегмент, които показват увереност и спокойствие сред предприемачи и инвеститори. Повишено е търсенето на парцели , но отново  се наблюдава явлението цените на имотите да изпреварват пазарните нива.

При наемите е константно търсенето на малки помещения от 150 до 300кв.м.

Пазарът на индустриални имоти в гр. Варна по думите на регионалния представител Тони Танев е, че през първото полугодие на 2017г. се наблюдава осезаемо повишение на инвеститорския интерес към покупка на строителни терени и промишлени бази. Няколко по-мащабни сделки на нива над €1 млн., сключени от местни компании за придобиване на производствено-складови бази за собствено ползване, също говорят за подобряване на бизнес климата в региона. Новите строителни проекти в града създават необходимост от допълнителни капацитети за множество бизнеси, съпътстващи производството и логистиката на продукти за строителния сектор. При наемните сделки се очертава все по-видима насоченост на наемателите към настаняване в съвременни складове, предоставящи работни условия в съответствие с по-високи стандарти. Прогнозите за силен туристически сезон по крайбрежието са последвани от значително завишено търсене на компактни складови площи за чисто съхранение, както и на хладилни камери, като последните се оказаха с недостатъчна наличност. Очакванията за втората половина на 2017г. се свързват със запазване на положителния тренд при инвестиционните проекти.

В курортните центрове около Бургас основното търсене е от чужди инвеститори и в частност руснаци.

През летния сезон са запазва търсенето на хладилни камери, за които има недостиг, а търсенето на модерни, складови площи се запазва и след сезона.

Това, което се предлага на пазара към момента, са основно складове, шивашки цехове и бивши селскостопански постройки, всички от които имат необходимост от ремонт и се оферират при цена от 1 евро до 1,5 евро /без ДДС/.

Има една-единствена сграда ново строителство, която е в процес на завършване, и там площите се предлагат при цена 5 лв./кв. м без ДДС. Подобна сграда в рамките на града е отдадена под наем при същата наемна цена през 2016г.
Като цяло Ангелиева заключи, че основното търсене е за малки по площ помещения – от 100 до 400 кв. м, рядко се търсят по-големи площи, като желанието е за много ниска наемна цена.

Потенциалните наематели са българи и гърци, като вторите желаят да преместят част от производството си в България. Основната част на това производство обаче остава в Гърция. Очевидна е причината – по-благоприятното данъчно облагане на фирмите в България.

Търсят се помещения както за шивашки цехове, така и за хранителни цели и производство на козметика.

В глобален аспект според ексклузивният оценител на БГСКЛАД Веселина Генева факторите, които движат пазара на индустриални имоти и защо е предпочитан модела „built to suit“ (строителство по мярка).

Според нея, веднага след началото на глобалната финансова криза през 2008 година, пазарът на имоти се охлади, а предлагането на нови строителни площи се сви рязко, като се задържаха достатъчно продължително ниски нивата, както на  продажби, така и на наеми. Инвеститорите в бизнес имотите  се отдръпнаха. От две-три години се забелязва подем в инвестициите в доходоносни имоти и същевременно се завръща и интересът от чужди инвеститори. Постепенното възстановяване на икономиката и потреблението са предпоставка за засиленото търсене на индустриални имоти. Определено предлагането на ново строителство изостава, както поради инерцията от годините на кризата, така и поради естественото изчерпване на парцели за строителство с подходящи локации и добра инфраструктура, а също и поради времевите характеристики на строителния цикъл. Банките от своя страна предприеха по-агресивна политика за финансиране на различни инвестиционни проекти.

На базата на анализа, който БГСКЛАД изготви Симеон Митев обобщи и направи следните изводи, а именно:

  1. Продължава търсенето на нови, модерни складови площи и индустриални имоти.
  2. Запазва се търсенето на малки складови площи в сегмента до 500кв.м.
  3. Инвеститорите, които се оглеждат за покупка на терени за логистични и производствени площи все още не могат да „преглътнат“ факта, че на базата на цени на земя, и на цени на ново строителство тяхната възвращаемост ще бъде в порядъка на 9 – 11 години. Търсят се проекти с възвращаемост до 7 години.
  4. Сезонното търсене и наемане на складови площи в градовете около черноморието тази година не е само преди сезона, но и продължава по време на сезона.

Информацията от регионалните представителства, както и обобщените изводи за второто шестмесечие на 2017г., както и развитието на пазара през годината ще бъде оповестено официално на Първата национална конференция по индустриални имоти – БГСКЛАД 2017г., която ще се организира и проведе от през октомври тази година.

Продължава търсенето на модерни складови площи и индустриални имоти
Гласувайте за тази статия