Проект за укрепване на участък от път Боровец – Радуил


Възложено е изготвянето на проект за укрепване на участъка от път II-82 Боровец – Радуил, в който са констатирани пропадания на пътното платно. Отсечката е сигнализирана с пътни знаци, указващи намаляване на габарита и ограничаване на скоростта до 30 и 40 км/ч. Взети са всички мерки за обезопасяване на пътя и повишаване безопасността на движение като са поставени бетонни прегради, бализи, сигнални ленти с успоредни бели и червени ивици. За допълнителното обезопасяване има и физически препятствия от фрезован материал. Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат с повишено внимание и съобразена скорост, спазвайки стриктно пътната сигнализация в участъка от път II-82.

Ремонтните дейности ще стартират след като бъдат направени необходимите геоложки проучвания, които да установят причините за пропадането и се изготви проект за трайното укрепване на пътя. По първоначални оценки за ремонта на отсечката от Боровец до Радуил /от 18-ти до 28-ми километър/ индикативно ще са необходими около 1,2 млн. лв. с ДДС.

През м. г. над 540 хил. лв. са вложени в път II-82 Боровец – Радуил – Костенец. Пътят е изкърпен и е с подобрено отводняване. За повишаване безопасността на движение са подменени старите обезопасителни системи, които са били повредени от пътни инциденти. През август т. г. завърши превантивният ремонт на близо 7 километра от пътя II-82 Боровец – Самоков, който стартира през пролетта. Инвестицията е близо 4,5 млн. лв. с ДДС. Обновена е пътната настилка, подобрено е отводняването, положена е хоризонтална маркировка. В участъка са възстановени и липсващите или повредени пътни знаци и са монтирани нови ограничителни системи.

Програмата на АПИ предвижда и рехабилитацията на 32,5 км от път IІ-62 Дупница – Клисура – Самоков, който е връзка към курортен комплекс „Боровец“. В момента се провеждат обществените поръчки за избор на изпълнители за строителството и надзора на отсечката. Предстои отваряне на ценовите оферти на кандидатите. Стартирането на строителните работи ще започне след като приключи тръжната процедура за избор на изпълнители и има подписани договори с избраните изпълнители. Проектът ще се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж” и националния бюджет.

Източник: АПИ

Проект за укрепване на участък от път Боровец – Радуил
Гласувайте за тази статия

placeholder