Проектиране и СМР на канализация


Обособена позиция №1: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на канализационно отклонение на ул.„Тинтява“ от ОТ 240 до ОТ 243 , град Берковица”. 1. Проектиране на канализационно отклонение с 3 броя сградни отклонения, между ул. „Хризантема“ и ул. „Тинтява“ от ОТ 240 до ОТ 243 (между кв.157 и кв.158 по плана на гр.Берковица), град Берковица с дължина 52 м. Точното местоположение на участъка ще бъде уточнено на място с представител на Община Берковица. 2. Изпълнение на СМР канализация и осъществяване на авторски надзор.
Обособена позиция №2: «Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на пътна настилка на част от ул.“Н.Вапцаров“, с.Замфирово, община Берковица“: 1. Осъществяване на дейности по проектиране на основен ремонт на ул.“Н.Вапцаров“, с. Замфирово, община Берковица с дължина 150 м от ОТ 182 до ОТ 163 през ОТ 154 и ОТ 153. 2. Изпълнение на СМР (основен ремонт) на проектирания участък.Осъществяване на АН.

Всичко за обществената поръчка

Проектиране и СМР на канализация
Гласувайте за тази статия