Проектиране и строителство на мостови съоръжения


 

Наименование

Избор на изпълнител за проектиране и строителство на мостови съоръжения по обособени позиции: 1. Проектиране и изпълнение на СМР за рехабилитация и възстановяване не пешеходни мостове над река Владайска в район Възраждане в т.ч.: 1.1. Възстановяване по съществуващо положение на пасарелка над река Владайска, при улица „Арх. Петко Момчилов”, срещу блок №3, ж.к. „Сердика”, район Възраждане. 1.2. Възстановяване по съществуващо положение на пасарелка над река Владайска по бул. „инж. Иван Иванов” срещу бл. 16А, ж.к. „Сердика”, район Възраждане. 1.3.Рехабилитация по съществуващо положение на пасарелка над река Владайска по ул. „Камен Андреев” срещу бл. 19, ж.к. „Сердика”, район Възраждане. 2. Проектиране и строителство за ремонт и възстановяване на пешеходен подлез на кръстовището на бул. „България” и бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов”. 3. Проектиране и изпълнение на СМР за възстановяване на мост над река Банска при ул. „Александър Стамболийски” №37, гр. Банкя. 4. Проектиране и изпълнение на СМР за ремонт на транспортен тунел, свързващ бул. „Александър Малинов” и локалното платно на Околовръстен път, район Младост.

IV.2)Обект на поръчката

Строителство
 Всичко за турга може да видите тук

 

Проектиране и строителство на мостови съоръжения
Гласувайте за тази статия