Проектиране и строителство на „Струма“ Лот 3.1


Предмет на настоящата обществена поръчка с три обособени позиции е „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница”. В този смисъл, цел на обществената поръчка е да бъде изградено трасето на АМ „Струма“ Лот 3.1 от км 366+000 до км 370+400, включващо и тунел с дължина 2 км. Поръчката за всяка обособена позиция ще бъде изпълнена в съответствие с договорните условия на FIDIC Жълта книга.
В изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, следва да се изготвят технически проект, работни чертежи и детайли, да се изгради изцяло и пусне в експлоатация посоченият участък с обща дължина около 4,40 км, от които 2 км тунелна част и 2,40 км открит път, с обособени три подучастъка.

Всичко за обществената поръчка

Проектиране и строителство на „Струма“ Лот 3.1
Гласувайте за тази статия