Прокуратурата даде на съд КЕВР за цената на парното


Върховна административна прокуратура (ВАП) протестира поредно решение на Комисията за енергийно и водно регулиране. Този път това е решението за цената на топлинната енергия, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

По-рано този месец ВАП първо даде на съда решението за повишаването на цената на водата в София, а след това и скока на цената на газа. Днес ВАП протестира пред Административен съд София – град решението на КЕВР от 7 април 2017 г., с което се утвърждават, считано от 7 април 2017 г., изменение на пределните цени на топлинната енергия и на преференциалните цени на електрическата енергия на топлофикационните дружества в цяла България, с което реално са повишени цените на топлинната енергия с повече от 25 процента.

Според протеста на ВАП КЕВР на практика се съгласява да не спази закона, за да осигури повишаването на съответните цени. Подобна ситуация не е в унисон и с целите по чл.2 ЗЕ, и с основните, ръководните начала за дейността на независимия държавен орган, чиято дейност се осъществява по силата на закона въз основа на независимост, безпристрастност, професионализъм, почтеност, последователност, публичност и прозрачност. Създадено е положение на предопределеност, тъй като производството е реализирано в обстановка на сигурност, че цената на природния газ, обуславяща настоящото решение неминуемо ще бъде утвърдена. Нещо повече – стореното по настоящия случай, при съществуващите нормативни пречки за това се отдалечава твърде от ред правни принципи – на оправданите правни очаквания; на последователност и предвидимост, според който /чл.13 АПК/ административните органи своевременно огласяват публично критериите, вътрешните правила и установената практика при упражняване на своята оперативна самостоятелност по прилагане на закона и постигане на целите му; на съразмерността по чл.6, ал.1 АПК, налагащ на административните органи, на първо място, да упражняват правомощията си по разумен начин, добросъвестно и справедливо, съобщават от административната прокуратура.

Агенция КРОСС

Прокуратурата даде на съд КЕВР за цената на парното
Гласувайте за тази статия