Рехабилитация на водопроводна мрежа


Предметът на настоящата обществена поръчка е проектиране, упражняване на авторски надзор, строителство и рехабилитация на външна водопроводна мрежа на I-ви участък, на пристанищен терминал Русе-запад.

Всичко за обществената поръчка

Рехабилитация на водопроводна мрежа
Гласувайте за тази статия

placeholder